Ash Wednesday, February 10: Luke 1:1-38

February 11: Luke 1:39-80

February 12: Luke 2:1-20

February 13: Luke 2:21-52

February 14: Luke 4:1-13

February 15: Luke 3:1-38

February 16: Luke 4:14-44

February 17: Luke 5:1-30

February 18: Luke 6:1-49

February 19: Luke 7:1-35

February 20: Luke 7:36-50

February 21: Luke 9:28-36

February 22: Luke 8:1-56

February 23: Luke 9:1-27

February 24: Luke 9:37-62

February 25: Luke 10:1-42

February 26: Luke 11:1-28

February 27: Luke 11:29-54

February 28: Luke 12:1-31

February 29: Luke 12:32-59

March 1: Luke 13:1-9

March 2: Luke 13:10-35

March 3: Luke 14:1-14

March 4: Luke 14:15-24

March 5: Luke 14:25-33

March 6: Luke 15:1-32

March 7: Luke 16:1-13

March 8: Luke 16:14-31

March 9: Luke 24:1-12

March 10: Luke 24:13-35

March 11: Luke 24:36-43

March 12: Luke 24:44-53

March 13: Luke 17:1-19

March 14: Luke 17:20-37

March 15: Luke 18:1-14

March 16: Luke 18:15-30

March 17: Luke 18:31-33

March 18: Luke 19:1-10

March 19: Luke 19:11-27

Palm Sunday, March 20: Luke 19:28-40

March 21: Luke 19:41-20:8

March 22: Luke 20:9-47

March 23: Luke 21:1-38

Maundy Thursday, March 24: Luke 22:1-46

Good Friday, March 25: Luke 22:46-23:25

March 26: Luke 23:26-56

Easter Sunday, March 27: Luke 24:1-12 or 24:1-53